Projekt
ÚSPORY ENERGIE TECHNOLOGIE ZIMNÍHO STADIONU TURNOV
je spolufinancován Evropskou unií.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU

Hlavním cílem projektu je úspora energie, zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a zlepšování životního prostředí, zejména snižováním emisí CO2 v ovzduší. Instalovaná technologie je spojena se speciální chemickou úpravou vody pro provoz umělé ledové plochy.

Projekt

Číslo programu: 01
Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 01_20_370
Název výzvy: Úspory energie VI. výzva

Název projektu CZ: Úspory energie technologie zimního stadionu Turnov
Název projektu EN: Energy savings technology of the winter stadium Turnov

Anotace projektu:
Organizace Městská sportovní Turnov, s.r.o. byla zřízena v roce 2000. Hlavním důvodem bylo zajištění následujících činností spojených s potřebou zajištění efektivního fungování a rozvoje městských sportovních a rekreačních zařízení. Předmětem projektu je provedení energeticky úsporných opatření v objektu Zimního stadion Ludvíka Košky v Turnově, která jsou zaměřena výhradně na technologické procesy spojené s provozem zimního
stadionu.

Fyzická realizace projektu
Předpokládané datum zahájení: 12. 2. 2021
Předpokládané datum ukončení: 30. 11. 2021

Přehled zdrojů financování
Celkové způsobilé výdaje: 1 950 000,00 CZK
Příspěvek Unie: 585 000,00 CZK
Vlastní zdroj financování: 1 365 000,00 CZK

 

Info plakát (PDF)