Výběrové řízení – prostor Restaurace sokolovna Mašov

Městská sportovní Turnov, s.r.o., IČ 25941640

Vojtěcha Maška 2300, 511 01 Turnov

Vyhlašuje výběrové řízení na pronájem nebytových prostor

 

Restaurace sokolovna v Mašov čp. 22.

Plocha nebytových prostor je 137 m2.

Měsíční pronájem za veškeré dotčené prostory činí: 10.000,-Kč + energie.

Nástup dle možností vybraného provozovatele.

 

Žádost musí obsahovat minimálně následující přílohy:

  1. Stručný životopis obsahující zejména nacionále a popis dosavadních zkušeností v oboru pohostinství.
  2. Podnikatelský záměr: předpokládaná otevírací doba, nabízené služby a další.
  3. Kopie koncesní listiny. Živnostenský list opravňující podnikání v oboru. Výpis z rejstříku trestů, ne starší než tři měsíce.

 

Žádost musí být doručena písemně doporučenou poštou či elektronicky – emailem na adresu Městská sportovní Turnov, s.r.o., Vojtěcha Maška 2300, Turnov 511 01 nebo elektronicky na kancelar@msturnov.cz do 31. března. 2019. Rozhodující je termín doručení, nikoliv poštovní razítko.

 

Požadavek na prohlídku prostor spolu s tel. kontaktem napište na výše uvedený email.

 

Časový harmonogram:         – příjem žádostí do 31. března. 2019

                                               – následně dle domluvy pohovory

                                               – otevření restaurace dle možností provozovatele

 

Případné dotazy, informace na kancelar@msturnov.cz

 

V Turnově, dne 1. února 2019 / Ing. Vladimír Křapka / jednatel společnosti