Zvýšená hladina chloru

Ve čtvrtek 25. května 2020 se u některých návštěvníků letního koupaliště v Turnově objevila vyrážka na těle. Stalo se tak kolem 10:00 v dětském brouzdališti. Důvodem lehce zvýšeného obsahu chloru v dětském brouzdališti jsou dvě příčiny:

Za prvé musíme díky současným pravidlům (v souvislosti s onemocněním COVID-19) udržovat hladinu chloru u horní hranice stanovených limitů. Díky tomu nemáme jako jiné roky velký „manévrovací“ prostor pro úpravu bazénové vody.

Hlavním důvodem však byla skutečnost, že došlo k technické závadě na automatickém dávkovači chloru, který hlídá optimální hranici bazénové chemie. 

Přestože dle hygienickou stanicí daných pravidel kontrolujeme a kalibrujeme hladinu chloru každé 4 hodiny ručně, došlo ke zvýšení hladiny chloru v mezidobí těchto kontrol (cca okolo 10.00 hod mezi kontrolami v 7.00 a 11.00 hod.). Při zjištění problému jsme ihned přijali nápravná opatření spočívající v okamžité výměně celé bazénové vody za úplně novou. Automatický dávkovač byl resetován a je od té doby funkční, nicméně jsme přesto z bezpečnostních důvodů objednali kontrolní servis externí firmou, který byl naposledy prováděn v rámci přípravy  koupaliště na letní sezónu 15.6.2020 a to s výsledkem vše bez závad. 

Abychom předešli opakování této havárie zavedli jsme do odvolání ruční měření kontroly kvality vody ve zkráceném intervalu 30 min.

Za vzniklou situaci se všem velice omlouváme.  

                                                                                                                                      

Vedení Městské sportovní Turnov s.r.o.